Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu MobileSalon.net jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój Start-up” z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, posiadająca nr NIP: 5213641211, REGON: 146433467.

Dlaczego MobileSalon.net przetwarza moje dane?

MobileSalon.net przetwarza dane osobowe Klientów w celu dostarczenia Klientom usług szczegółowo opisanych w Regulaminie i na stronach usług.