Wszystkie rekrutacje zostały wstrzymane z powodu zawieszania usług Mobile Salon.